תקנון ותנאי שימוש באתר

 

  YAMIT ברוכים וברוכות הבאים לאתר של-

www. yamit-made-for-you.com האתר הוא זירת מסחר וירטואלי (להלן:"האתר") בכתובת

אשר ייעודו הוא למכור ולהציג את מוצרינו ו/או שרותינו לכל המשתמש/ת באתר (להלן:"הגולש")

 

1.מבוא

הנך מתבקש/ת לקרוא בעיון רב את התקנון ותנאי השימוש באתר במלואן

זהו תנאי מוקדם לכל התקשרות עם האתר. לצורך ההבהרה -  גלישה באתר ו/או רכישה של מוצרים באתר מבטאים את הסכמתך לקבל ולפעול על פי הוראות התקנון ותנאי השימוש.

לא תהא למשתמש/ת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או ימית עיצובים ו/או מי מטעמה.

 

1)                   תקנון זה יעודו הוא לקבוע את תנאי ודרכי השימוש באתר ויחול על מי שגולש ו/או משתמש ו/או צופה ו/או עושה כל שימוש אחר באתר או במידע הנמצא באתר.                                            

2)                   גלישה ו/או כל שימוש אחר באתר ובמידע המצוי בו מהווה הסכמה של הגולש ללא תנאי ו/או הסתייגות לכל הרשום בתקנון זה, על כל סעיפיו, תנאיו וכן כל שינוי עתידי של התקנון, והתחייבות לפעול לפיו.

3)                   הסכמת הגולש ללא כל הסתייגות לכל תנאי תקנון זה והתחייבותו לפעול בהתאם לאמור באתר מהווה תנאי להסכמת החברה לגלישת הגולש באתר.

4)                   יודגש כי תקנון זה יחול על שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחר ומכל מכשיר קצה – בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר.

האתר

·         אתר זה, הינו בבעלות ימית עיצובים (להלן:"ימית") ומופעל על ידה ו/או מי מטעמה.

·         האתר הוא קטלוג וחנות וירטואלית אשר מציג את מוצריה של "ימית", באתר מוצגים נתונים ומידע על מגוון הקולקציות של "ימית".

·         המוצרים עשויים מגוון חומרי איכות כגון : עור , קריסטל סברובסקי , כסף סטרלינג 925 , גולדפילד ועוד.

·         אין להפעיל כל אמצעי הקיים בשוק , לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם סריקה ו/או העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור אוסף או מאגר שיכיל תכנים ו/או תמונות ו/או טקסט מאתר זה ללא אישורה המפורש ובכתב של "ימית".

·         אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.

·         "ימית" אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה מאובטח וללא ווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים, ונטול תקלות אין ל"ימית" אחריות לכל הנזקים שייגרמו, אם ייגרמו, הנובעים מגורמים אלו בפעילות באתר.

·         אין הגולש/ת באתר רוכש/ת זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.

·         "ימית" רשאית למנוע מכל אדם ו/או גוף ו/או חברה ו/או תאגיד ו/או תוכנה לעשות שימוש באתר על פי שיקול דעתה. "ימית" מורשת להפסיק את השימוש של משתמשת באתר.

2.רכישות באמצעות האתר

 

תנאי לביצוע רכישות באתר הוא מילוי ועמידה בתנאים כדלקמן:

1)                   המשתמש/ת מצהירה כי הוא/היא כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

2)                   הגולש מסכים שרכישות אשר בוצעו באתר הינם לא לשימוש עסקי אלה לשימוש פרטי בלבד- מוצרים המפורסמים באתר בכפוף להימצאות המוצר במלאי, וכן בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

3)                   הגולש/ת הינו/ה מגיל 18 ומעלה או תאגיד / חברה רשומ/ה כדין.

4)                   במידה ותבוצע רכישה באתר על ידי קטינ/ה (מתחת לגיל 18) או משתמשת אחרת שאינה רשאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמה, הגולש/ת נדרש/ת לעדכן על כך את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם לביצוע הרכישה באתר. באחריות ההורה ו/או האפוטרופוס ליידע את הקטינ/ה על ההוראות הקבועות בתנאי השימוש והתקנון ולפקח על פעילותה. יובהר כי פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטינ/ה הינה  כהסכמה של הקטינ/ה ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לתנאי השימוש והתקנון.

5)                   במקרה של רכישה בשם תאגיד/חברה , הגולש מאשר בזאת כי הינו מורשה מטעם התאגיד/החברה לביצוע הרכישה, ובמידה ויתברר כי אינו מורשה לבצע את הרכישה,יישא הגולש בתשלום באופן אישי.     

6)                    רכישה באתר מהווה אישור של הגולש כי כרטיס האשראי שאת פרטיו הזין הינו בבעלותו ו/או בבעלות התאגיד אשר בשמו מבוצע הגולש את הרכישה.

7)                   הגולש מחזיק בכרטיס אשראי בבעלותו ובתיבת דואר אלקטרוני פעילה בבעלותו של הגולש או התאגיד/חברה אשר בשמו/ה מתבצעת הרכישה.

8)                   הגולש מילא באופן מדויק ונכון את מלוא הפרטים הדרושים לביצוע רכישה באתר. מילוי הפרטים הנכונים הדרושים לרכישה באחריות הגולש בלבד, ובכל מקרה של שגיאה ו/או טעות במידע לא תהא לימה כל אחריות לאספקת המוצר.

9)                   חברת האשראי של הגולש אישרה את הרכישה. אישור חברת האשראי לרכישה הוא תנאי לרכישת המוצר, רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי תיכנס העסקה לתוקף.

10)               במידה ויימצא כי המוצר המוזמן אינו קיים במלאי, תינתן לגולש אפשרות להחליף את המוצר במוצר אחר באותו השווי או לבטל את העסקה.

11)               לצורך הבהרה, האתר מציג מוצרים ומידע עליהם בלבד ומטרתו אינה לשכנע ו/או לגרום לגולש לבצע רכישה אם רצונו אינו כזה. הגולש מצהיר כי כל ביצוע פעולה באתר לרבות ביצוע הליך רכישה ותשלום נעשה מרצונו החופשי וללא שום התערבות מצד "ימית".

12)               "ימית" שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל הזמנות מהגולש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא נתינת הסבר ו/או פירוט ולא תהא כל טענה לגולש אשר רכישתו המבוקשת לא התאפשרה או בוטלה.

 

3.המידע המפורסם באתר

 

1)       אתר זה נותן מידע בקשר לשירותים ומוצרים המסופקים ע"י "ימית",  ומידע כללי הקשור ל                                                                                            "ימית" , ומאפשר ביצוע הזמנות של מוצרינו באמצעות האתר, וכל נושא ו/או מידע אחר בהתאם           לשיקול דעתה הבלעדי (להלן: "המידע").המידע יכול לכלול פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים ומידע פרסומי ו/או שיווקי, וכן מידע מקצועי , אין לראות בפרסום משום המלצה לרכישה ו/או הצעה לרכישה.

2)       יובהר בנוסף שאנו עושים ככל שביכולתנו לפרסם מידע ונתונים מדויקים אך אין "ימית" אחראית או תישא באחריות לנכונות ו/או דיוק ו/או עדכון של המוצג באתר ו/או הפרסומים של צדדים שלשיים במקרה שבו נפלה טעות במידע המפורסם באתר או במידע המפורסם באתרים המקושרים לאתר ו/או שפורסמו באתר.

3)       בעת רכישת מוצר מהאתר הגולש מצהיר כי ידוע לו שהתמונות המוצגות באתר מייצגות עד כמה שניתן וככל האפשר את מאפייני המוצר האמיתי , ייתכנו אי התאמות ו/או שינויים ו/או שינוי בצבעים שנוצרו בצילום ו/או במחשב ו/או בתוכנות השונות, הובא לידיעת הגולש שהתמונות המוצגות באתר הן לצרכי המחשה בלבד.

4.קניין רוחני וזכויות יוצרים

 

השימוש באתר אינו מקנה לגולש כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של "ימית" ו/או כל הקשור אליה ו/או מי מטעמה.

1)       האתר וכל המידע המופיע באתר לרבות לרבות DOMAIN האתר, תמונות , עיצובו, טקסט, תוכן האתר, המידע המפורסם באתר, סימני המסחר ו/או הלוגו, מוגן ע"י דיני זכויות היוצרים (בישראל ובחוץ לארץ על פי אמנות בינלאומיות) והינם רכושה הבלעדי של "ימית".

2)       הגולש ו/או מי מטעמו ו/או כל המשתמש באתר מודע לכך שיש איסור להציג בפומבי, להפיץ, להעתיק ו/או לשכפל ו/או לצלם באופן חלקי ו/או מלא, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, להעביר לרשות הציבור, לשנות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד "ימית" . חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר.

5.אספקת המוצר

1)         ההזמנה תטופל עד 5 ימי עסקים ממועד מילוי כל התנאים המפורטים וסיום ביצוע ההזמנה.

2)       אספקת המוצר תבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הגולש בכל אחד מסוגי המשלוח, בהתאם לבחירת הלקוח.

3)       עלות המשלוח תתווסף לעלות המוצר בעת רכישתו באמצעות האתר.

4)       באם דואר ישראל אינו מספק שירות לכתובת שסיפק הגולש, עלות המשלוח תיגבה על פי העלות שתקבע על ידי חברת השליחויות.

5)       ניתן לבצע משלוח מוצרים לחו"ל. עלותו תקבע בהתאם למדינת היעד אליה תישלח ההזמנה בפנייה נפרדת ל"ימית".

6)       "ימית" לא אחראית במקרה של מסירת פרטים לא נכונים ע"י הגולש, ו/או הזמנה שבוצעה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמשת פרטי משלוח שגויים, טעות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי. יודגש כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על הגולש ובמידה והוזנו ו/או נמסרו פרטים שגויים,ו/או במקרה של עיכוב אשר אינו תלוי בחברה, לרבות בגין כוח עליון.

7)       ימה אינה אחראית לאיחור באספקת המוצר באם קרו אחד או יותר מהמקרים המוזכרים בפסקה הקודמת.

6. מחיר ותשלום

 

1)         מחיר המוצר יהא בהתאם לפרסומו באתר במועד ביצוע הרכישה, ואולם מוסכם כי במקרה של טעות במחיר המוצר, "ימית" תוכל לבטל את העסקה.

2)         "ימית" שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות את המחיר כפי שמפורסם באתר.

3)         יובהר כי בכל מצב שבו התשלום לא בוצע במלואו ו/או הוחזר ו/או בוטל ו/או לא נגבה ע"י "ימית" מכל סיבה המוצר לא יסופק ואם סופק יידרש מהגולש ו/או הרוכש להחזיר את המוצר על חשבונו עד 14 יומי עבודה לכתובת אשר תקבע ע"י "ימית".

4)         התשלום באתר יהא אך ורק באמצעות כרטיס אשראי בתוקף, הניתן לסליקה ע"י חברת הסליקה איתה עובדת "ימית"

5)         ניתן לשלם בכל דרך אחרת וזאת התיאום טלפוני בלבד מול "ימית".

7.  שמירה על תקינות ואחריות על המוצר

1)         אנו עמלים רבות על איכות מוצרינו, לשם שמירה על המוצרים יש להימנע מטבילתם במי בריכה ו/או מי ים ומהתזת בושם ו/או כל חומר כימי (כגון קרמים ובשמים) ישירות.

2)         לכל מוצר מצורפת תעודת אחריות המגדירה את תנאי האחריות, יש לפעול לפי הכתוב בתעודה.

3)         מוצר אשר נפגם בעקבות פעולה שהוגדרה בתעודת האחריות לא יוחלף ואם יוחלף זאת בתשלום שיקבע ע"י "ימית".

4)         לצורך שמירה על המוצרים ניתן לרכוש מטלית ייחודית לניקיון והברקה ובנוסף נוזל ניקוי עמוק במחירים מסובסדים אשר מוצגים באתר. 

5)         ניתן לנקות את המוצר עם מים וסבון ושימוש במברשת שיניים בצורה עדינה.

6)         בכפוף לשמירה על הוראות התעודה וההנחיות המפורטות לעיל, ולשימוש סביר תכובד האחריות אל מול הצגת חשבונית רכישה בתקופה של עד שנה.

7)         לצורך ההבהרה ולמען הסר ספק מובהר ומוסכם כי האחריות בתוקף אך ורק לפגמים בייצור ו/או, ואינה כוללת מכות ו/או חבלה ו/או שברים ו/או קרעים ו/או שריטות ו/או כל נזק שנגרם ע"י שימוש לא סביר ו/או במידה והמוצר תוקן ו/או טופל שלא ע"י "ימית".

8.  מדיניות ביטול והחזרה

 

לאחר ביצוע ההזמנה ע"י הגולש וסיומה כנדרש, לא יוכל הגולש לבטל את הרכישה אלא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כדלקמן:

1)                   מוצר שהוזמן עם חריטה בהזמנה אישית ו/או עיצוב לבקשת הגולש ו/או המזמין לא יוחלף ולא תבוטל העסקה ו/או לא יבוצע זיכוי כספי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

2)                  במידה ועל פי שיקול דעתה של "ימית" בלבד תינתן האפשרות להחלפה וזאת רק לאחר הודעה של הגולש טלפונית למספר 0503880802 או למייל SIMPLEYAMA@GMAIL.COM ושליחת  המוצר חזרה אל הכתובת שתקבע ע"י ימה באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש בתוך 48 שעות מהרכישה.

3)                  במקרה של מוצר פגום יהיה זכאי הגולש לקבלת פריט חדש על פי הזמנתו וזו ללא עלות נוספת מצידו.

9. שמירה על פרטיות ודיוור

 

1)       יובהר כי פרטי הגולש, אשר נמסרו על ידו במעמד רכישה באתר שכתובתו www.yamit-made-for-you.com , ישמרו ע"י ימית בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות), והגולש מאשר בזאת כי עם מסירת פרטיו האישיים לצורך ביצוע רכישות והזמנות באתר הוא מסכים להיכלל במאגר המידע הרשום של ימית ובנוסף מאשר ומסכים לקבל דיוור מהחברה לרבות הודעות, פרסומות, עדכונים, מידע שיווקי וכל מידע אחר הקשור לימית ולכל מותג או מוצר שישווק בעתיד ע"י "ימית", הגולש מסכים ומאשר לקבל, מסרונים, מיילים , דואר ובכל דרך אחרת שתבחר ימית וכמובן מבלי שהדבר ייחשב לפגיעה בפרטיות.

2)       הגולש רשאי לבקש מימה להסיר את המידע שהתקבל על ידו ממאגר המידע של ימית ו/או למחוק את פרטיו מרשימת הדיוור של מועדון הלקוחות של "ימית", באמצעות הודעה בכתב למייל  SIMPLEYAMA@GMAIL.COM  וימה תסירו בזמן של עד 14 יום מקבלת ההודעה.

3)       מובהר בזאת כי לקוח שהצטרף לרשימת הדיוור ו/או למועדון הלקוחות של "ימית" ,אין ההצטרפות מחייבת את ימית להודיע לו על  מבצעים ו/או הטבות ו/או עדכונים על מכירות במחירי מבצע והוזלות, וההודעות יישלחו אך ורק בהתאם לשיקול דעתה של "ימית".

4)       ימית לא תעשה שימוש בפרטי הגולש שנמסרו לה על ידו אלה לפעולות הבאות :

·         משלוח הודעות ומיילים

·         פעולות שיווק ופרסום

·         שיפור הגלישה והשירותים באתר

·         ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי על הרגלי השימוש באתר על ידה ו/או על ידי צד שלישי מטעמה וזאת בכפוף לשמירתו על פרטיות הגולש בהתאם לתנאים אלו.

 

5)       מידע אחר שנאסף ו/או התקבל הקשור לגולש ו/או שנמסר ו/או נשלח על ידו שאינו מידע אישי שנמסר באתר בכל פעולה שהיא ו/או במסגרת רכישה באתר, לא ייחשב כמידע סודי, ולא יהא כפוף להגנת הפרטיות.

אתר www.yamit-made-for-you.com מופעל ע"י חברת 2all בע"מ.

Copyright © 2016-2020 YAMIT (ימית עיצובים)

 


 

logo בניית אתרים